Psykologipalvelut

  • Psykologin tuki- ja ohjauskäynnit

  • Vanhempien ohjauskäynnit

  • Koulu- ja opintopsykologipalvelut

  • Luento- ja koulutuspalvelut

  • Eläinavusteinen työnohjaus