top of page

Lyhytterapia

Lyhytterapian kesto räätälöidään tarpeen mukaan. Tyypillisimmin lyhytterapiat sisältävät 5-25 käyntikertaa. 

Lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä, jossa terapeutti ja asiakas työskentelevät aktiivisesti yhdessä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lyhyen terapian jälkeen voidaan arvioida tarvetta pidempään, kuntouttavaan psykoterapiaan. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä.

Kognitiivinen lyhytterapia
bottom of page