top of page

Kognitiivinen lyhytterapia

Lyhytterapian kesto räätälöidään tarpeen mukaan. Tyypillisimmin lyhytterapiat sisältävät 5-25 käyntikertaa. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita terapeutti ja asiakas työstävät käynneillä.

Lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä, jossa terapeutti ja asiakas työskentelevät aktiivisesti yhdessä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Kognitiivisessa lyhytterapiassa keskitytään tarkastelemaan asiakkaan haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niihin liittyviä hankalia tunteita. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja. 

Lyhyen terapian jälkeen voidaan arvioida tarvetta pidempään, kuntouttavaan psykoterapiaan. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä.

IMG_20200826_112745.jpg
bottom of page