Kognitiivinen lyhytterapia

Lyhytterapian kesto räätälöidään tarpeen mukaan. Tyypillisimmin lyhytterapiat sisältävät 5-25 käyntikertaa, mutta työskentely voi olla myös tätä lyhyempää tai pidempää. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita terapeutti ja asiakas työstävät käynneillä.

Lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä, jossa molempien osapuolien aktiivinen työskentely yhdessä määritellyn tavoitteen eteen on yhtä tärkeää muutoksen saavuttamiseksi. Kognitiivisessa lyhytterapiassa keskitytään tarkastelemaan asiakkaan haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia sekä niihin liittyviä hankalia tunteita. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja. 

Lyhyen terapian jälkeen voidaan arvioida tarvetta pidempään, kuntouttavaan psykoterapiaan. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä.

IMG_20200826_112745.jpg