Eläinavusteinen terapia ja neuropsykiatrinen valmennus

Eläinavusteisten terapiapalveluiden hyödystä on maailmalla runsaasti näyttöä mm. lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa. Eläimen  läsnäolo tuo terapiatilanteeseen huumoria, lämpöä ja yllätyksellisyyttä. Puhumisen ohella terapiassa voidaan lähteä tarkastelemaan asioita toiminnan ja tunnekokemusten kautta. Eläin myös sitouttaa terapiaan varsinkin kun on kyse nuorista asiakkaista.

Eläinten  kanssa toimiminen tuo terapiaan puhumisen lisäksi runsaasti tekemisen ja kokemisen elementtejä. Näin ihminen tulee terapiassa kohdattua psykofyysisenä kokonaisuutena.

Itselleni ratkaisukeskeisessä terapiassa on tärkeää asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, jokaisen omien tavoitteiden, voimavarojen ja selvitytymiskeinojen löytäminen. Työskentelen pääasiassa yksilöterapeuttina, mutta tapaan mielelläni myös perheitä osana työskentelyä.

Kognitiivinen lyhytterapia

Psykologin tukikäynti

Voit varata ajan psykologin tukikäynnille elämän kriisitilanteessa tai jos elämäntilanteesi on jo pidempään ollut haastava. Myös jos mieliala on maassa tai haluat keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja saada tukea vanhemmuuden haasteisiin, kannattaa olla yhteydessä.

Työskentelemme viihtyisissä sisätiloissa tai kauniissa luontoympäristössä. Luonto ja eläimet rauhoittavat ja antavat mahdollisuuden tarkastella  elämän pulmatilanteita eri näkökulmasta. Minulle on työskentelyssäni tärkeää löytää jokaisen asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat sekä keinot ja reitit elämässä eteenpäin.

Ryhmätoiminta

Sosiaalisten taitojen ryhmä - strukturoitu ratkaisukeskeisiä psykoterapiamenetemiä hyödyntävä ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen kuntoutus. 10 tapaamiskertaa. Yhden tapaamiskerran kesto 1.5h. Osallistujamäärä 4-6 henkilöä.

Masennuksesta Mielen iloon - strukturoitu ratkaisukeskeisiä psykoterapiamentelmiä hyödyntävä ryhmä. Ryhmässä hyödynnetään myös Hevosavusteinen Mindfulness HelMi(r) -koulutuksen harjoitteita. Tapaamiskertoja 10. Yhden tapaamiskerran kesto 1.5h. Osallistujamäärä 4-6 henkilöä.

p. 041-5035939      email.  lamminenriikka@gmail.com