top of page

Eläinavusteinen psykologipalvelu ja terapia

Eläin- ja luontoavusteisen psykologipalvelun ja terapian tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Eläin on apuna erilaisten tunteiden käsittelyssä ja  arkipäivän tilanteiden harjoittelussa. Tausta-ajatuksena on koko toiminnan ajan se, miten tallilla läpikäydyt asiat saadaan tukemaan asiakkaan arkea.

Toiminnan sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti ennen toiminnan aloittamista Toiminta on tavoitteellista, käymme lähettävän tahon ja asiakkaan kanssa sekä alussa että lopussa keskustelun siitä mitkä ovat tavoitteet ja miten toiminnassa on edetty. Toiminnasta laaditaan kirjallinen lausunto. Tarvittaessa osallistun asiakasta koskeviin yhteistyöpalavereihin.

 

IMG-20190108-WA0002.jpg

Elämyksiä ja toimintaa luonnossa

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toiminnassa hyödynnetään eläimen ja talliyhteisön voimaannuttavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä ominaisuuksia. Tärkeitä periaatteita ovat sosiaalipedagogiikan perusajatukset - yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. 

Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa huomaamaan asioita, joista myös ihmisen oma hyvinvointi koostuu. Hevostallin normaalit tehtävät, kuten hevosten hoito, ruokinta, puhtaudesta huolehtiminen ja ratsastaminen mahdollistavat monien taitojen oppimisen.

Erilaisia vuorovaikutustilanteita syntyy hevosen huolehtimisen ja tallilla toimimisen myötä luontevasti. Näissä tilanteissa on mahdollista harjoitella ja kehittää arkielämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohtia omaa toimintaa eri tilanteissa.

Toiminta sopii sekä aiemmin hevosten parissa toimineille että vasta-alkajille iästä riippumatta.


Sosiaalipedagoginen hevosyhdistys ry:n sivuilla voit halutessasi tutustua aiheeseen enemmän.

www.hevostoiminta.net

Miksi juuri hevonen?

Hevosella on lauma- ja pakoeläimenä monia erityislaatuisia ominaisuuksia minkä vuoksi se soveltuu hyvin  toimintaan.


Hevonen on suuri ja kunnioitusta herättävä eläin, mutta silti se on erittäin herkkä ja sosiaalinen. Laumaeläimenä se kykenee kiintymään syvästi myös ihmiseen. Hevonen aistii tunnetiloja herkästi ja rikkaan elekielensä avulla se toimii ihmisen tunteiden peilinä.

Hevonen antaa ihmisen toiminnasta välittömän palautteen eikä syrji ketään ulkonäön tai ennakkoluulojen perusteella.

Hevosesta huolehtiminen opettaa vastuun kantamista ja ison eläimen hallinta tuo itseluottamusta. Hevosen kanssa toimiminen ja ratsastaminen parantavat kehotietoisuutta ja oman kehon hallintaa.

Hevosen korvaan voi turvallisesti kuiskata murheensa ja toisaalta hevosen selässä voi kokea jännitystä ja vauhdin hurmaa.

i286541539288441250._szw480h1280_.jpg
i286541539296289793._szw480h1280_.jpg
bottom of page